Brugerundersøgelsen 2016

BRUGERUNDERSØGELSENS 14 SPØRGSMÅL

I vores indtil nu årlige brugerundersøgelse udvidede vi omfanget af spørgsmålene i 2016 for at komme rundt om flere emner, hvorfor vi også har forsøgt at samle tidligere to-delte spørgsmål (om teksterne enten falder i læserens smag eller er at betragte som af høj litterær værdi) i omformulerede påstande som eksempelvis spørgsmål 2. Scoren er som altid en statistisk udligning mellem 0 og 100, hvor 60 er at betragte som godt og 80 som ganske godt over for topkarakteren 100. Vi er opmærksomme på det lavere deltagerantal og hviler derfor ikke på nogen laurbær, men det ser vitterligt godt ud, som det fremgår af det følgende.

Spørgsmål 1: Slagtryk publicerer er alsidigt udvalg af digte og kortprosa.

Score: 71

Spørgsmål 2: Jeg synes, at de tekster, jeg læser på Slagtryk, er vedkommende og interessante.

Score: 72

Spørgsmål 3: Når jeg læser en tekst på Slagtryk, har jeg lyst til at læse flere tekster.

Score 74

Spørgsmål 4: Jeg kunne godt tænke mig, at hjemmeside-designet inviterede til videre læsning.

Score: 72

Spørgsmål 5: Jeg er glad for, at teksterne samles i en månedlig PDF.

Score: 74

Spørgsmål 6: Jeg oplever Slagtryks arrangementer som noget mere end almindelige oplæsningsarrangementer.

Score: 52

Spørgsmål 7: Jeg oplever, at Slagtryks arrangementer som noget, der foregår i hele landet.

Score: 48

Spørgsmål 8: Slagtryks månedlige forside er ikke noget, jeg ville være foruden.

Score: 71

Spørgsmål 9: Jeg har en klar fornemmelse af, at Slagtryk vil noget andet end andre lignende tidsskrifter og publiceringsplatforme.

Score: 68

Spørgsmål 10: Jeg oplever, at Slagtryk har en fagligt kompetent redaktion.

Score: 79

Spørgsmål 11: Jeg kan mærke den enkelte redaktør på Facebook, til arrangementer og lign.

Score: 50

Spørgsmål 12: Jeg sætter pris på, at min kan blive hørt ved kommentar-funktionen på Slagtryk.dk.

Score: 70

Spørgsmål 13: Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale dine Slagtryk til dine venner og andre personer i dit netværk?

Score: 80

Spørgsmål 14: Jeg har på et tidspunkt sendt tekster ind til Slagtryk.

Fordeling Ja: 66,5% og Nej: 33,5%, og flere overvejer det.

 
Et nyt design og godt læsestof

Overordnet set tegner der sig en forbedring på flere punkter sammenlignet med tidligere brugerundersøgelser, hvor vi som sagt tager højde for det færre antal besvarelser i år. Vi ligger på flere punkter højere end nogensinde før, da bemærkelsesværdigt mange har anført, at de erklærer sig ”helt enige” i mange spørgsmålene/påstandene, men eftersom vi denne gang har tilføjet en del flere spørgsmål kan dette ikke nødvendigvis vidne om en større tilfredshed med tidsskriftet samlet set. I forhold til tekster og smag er der stadig en overvejende tilfredshed med tidsskriftet, selvom kritiske røster altid vil bede os om at gøre det bedre. Det er dog vigtigt for os i forhold til det nye design anno 2016, at vi inspirerer til yderligere læsning end dagens tekst. Dette tager vi til efterretning – også i forhold til designet, der løbende vil blive udviklet. PDF-samlingen scorer højt, og vi vil fortsætte med denne praksis, da vi i Slagtryk med denne tilkendegivelse i ryggen anser opsamlingen af tekster som essentiel i forhold til det at gøre vores løbende publiceringspraksis overskuelig sammen med vores valg af forsidegrafik og -kunst.

 
Arrangementer rundt omkring i landet

Spørgsmål 6 og 7 vedrører Slagtryks arrangementer, hvilket for 2015 var i Esbjerg, Århus og København. Slagtryk har haft en ambition om at komme ud i landet – tidsskriftet har ikke et geografisk tilhørsforhold – men vores begrænsede antal arrangementer pr år har givetvis sin indvirkning på om man kan sige, at vi kommer ud i hele landet. Det er vores ambition, at alle oplæsningsarrangementer ikke alene finder sted i Århus eller København, og hvis Slagtryk kan, vil vi bidrage til en spredning.

Vores arrangementer er sjældent et traditionelt oplæsningsarrangement. Vi forsøger at tilbyde andet ved at forfattere taler om deres praksis, interviewes, indeholder liveskrift med mere. Disse indslag er enten ikke bedømt på grund af et manglende kendskab til dette – eller også er det ikke tilstrækkelig anderledes fra andre arrangementer.

 
Redaktionens arbejde og tilstedeværelse

Vi er meget glade for den store tiltro til redaktørernes arbejde og kompetence og spurgte i forlængelse heraf, om man kunne mærke redaktørernes tilstedeværelse mere efter, at vi bl.a. er begyndt at signere opslag på Facebook hver især, men det er landet på midten med scoren 50, så det lader ikke til at være tilfældet. Det er vigtigt for os, at Slagtryk er tegnet af forfatterne, ikke redaktørerne. Omvendt tror vi på at give lidt mere af os selv og vil tænke flere initiativer ind, der skal skabe mere opmærksomhed omkring Slagtryk og vores publiceringer. Afslutningsvist er vi glade for, at så mange vil anbefale tidsskrifter i deres omgangskreds eller netværk, og man kan se på dette års besvarelser, at vi i den grad også er et tidsskrift for de skrivende, hvor det ikke blot er godt 66%, der har sendt tekster ind til Slagtryk, men at en betragtelig del noterer, at de overvejer at gøre det på et tidspunkt.

 
3 UDVALGTE KOMMENTARER OG TRE SVAR FRA REDAKTIONEN

Kommentar 1: “Kompetent redaktion, ja, men måske også lidt ensidig? Jeg synes der er et meget bredere udsnit af stilarter/genrer på fx Hver Mandag: Fra smalt til (rimeligt) bredt, men altid af en vis kvalitet. Den alsidighed må også findes i lyrikken?”

Lasse Skjold Bertelsens svar:
Siden Slagtryks begyndelse i 2011 har diversitet og mangfoldighed været et af vores største mål, og udover at prioritere en nærgående læsning af hver tekst, afsøger vi med nysgerrighed det litterære felt, som Slagtryk udgør som publiceringssted. Denne model har defineret os siden og skulle også gerne komme til udtryk i de tekster, som vi bringer. Hvert år modtager vi omkring 400 tekster, der er forskellige i stil som i længe. Vi er meget opmærksomme på bestemte former og udtryk, på tendenser og individuel smag, og på ikke at tilgodese tekster, der falder uden for vores interesseområde. Vi er ofte mere uenige end enige, og bølgerne kan gå højt under tekstlæsningerne, men hver redaktørs standpunkt bliver altid behandlet med respekt for, at læsninger tager afsat i forskellige mennesker og derfor tager sig forskelligt ud. Indtil nu har redaktionen bestået af 8 personer med forskellig alder, baggrund og bagage.

Vi dyrker således forskelligheden internt, og hvis genrer inden for f.eks. poesien ikke er repræsenterede, har det intet med genren at gøre. Vores bedømmelser tager konstant hensyn til litteraturhistoriske og stilistiske greb, så en given tekst bliver vurderet på lige fod med alt andet på trods af udfordrende formeksperimenter eller lignende. Der er dog ingen tvivl om, at vi sætter sproget højt i den forstand, at det er tekstens primære materiale. Således kræver vi en del af den enkelte forfatters omgang med sproget, og at det lykkes at forene det med indholdet.

hvermandag.dk har et andet koncept, hvor det redaktionnelle ansvar er i turnus og udvalgt af et fast panel bag siden. Dette sikrer en diversitet, som vi hos Slagtryk ikke kan efterligne uden at skulle tilsidesætte en redaktørs opfattelse af kvaliteter ved den ene, den anden eller den tredje tekst. Vi er alle begejstrede for hvermandag.dk’s tilgang, da vi fra starten ved at etablere os som et nyt sted at debutere i stedet for Hvedekorn aldrig forestillede os at tage patent på en nyformulering af litteraturens kriterier, men derimod ville tilbyde og måske sikre en mangfoldighed i det samlede spektrum af tidsskrifter. I de løbende år har andre initiativer naturligvis fundet vej til den nordiske litterære offentlighed – en udvikling som vi altid har ønsket os og værdsætter med øje for at have mulighed for at vise skepsis omkring redaktionelle linjer. Vi er derfor glade for din kommentar og tager den til efterretning i det videre arbejde med Slagtryk.

Kommentar 2: “Når jeg læser en tekst til ende – fordi den er kort eller god – får jeg lyst til at læse mere. Man drømmer om en ‘best of’ evt baseret på de mest læste tekster. Arbejd dog med opsætningen af teksterne – det kan altså gøres mere læsevenligt og luftigt.”

Erik Scherz Andersens svar:
Vores fokus er teksten. Selvom det er det primære en læser ser, mens andre elementer er sekundære, så er vi enige i at opsætning kunne forbedres. Med det nye design i februar har vi fået en mere læsevenlig font og skelner nu mellem digt og prosa, når det kommer til linjelængde og linjeafstand – noget der skulle gøre især prosaen mere læsevenlig end før.
Siden februar har vi arbejdet med nye temaer, som kan give inspiration til at læse videre, og vi udelukker ikke, at vi kan finde på at lave lister over de mest læste bidrag år for år. En anden type ”best of” er listen over forfattere, der har modtaget et honorar fra Slagtryk.
Endelig synes vi også, at det var vigtigt at give læsere, der ønsker at bladre videre, nogle mere klare muligheder for hvordan hun kunne navigere rundt på sitet. Ikonerne under hvert bidrag er en løsning – men det kan som andet også forbedres på sigt.

Kommentar 3: “Redaktionen er måske faglig kompetent men jeg synes det er betænkeligt og lidt som om man er til grin, når man ikke får bare en linje om hvorfor teksterne ikke kan bruges. Jeg ved godt redaktionen har som mål at bruge tiden på de enkelte optagne og ikke alle de ikke optagne. Selv når man sender ind til et studentertidsskrift som Bøygen får man en tilbagemelding”

Cathrine Thordal Voss’ svar:
Slagtryk er et frivilligt foretagende, der udelukkende afhænger af tid og gejst. Vi får ofte mails fra skrivende, der ønsker vores afslag begrundet, og selvom vi tager disse ønsker alvorligt, har vi valgt ikke at ændre denne procedure: det ville gå ud over det andet arbejde, der følger med en platform som Slagtryks. Det er en prioritering, som vi har været nødsaget til at tage, og som vi ved, at ikke alle sætter pris på. Vi opfordrer derfor altid folk til at sende ind igen og til evt. at opsøge skrivegrupper for at udvikle skriften. Hvis vi virkelig er begejstrede, men har små forbehold, har vi i få tilfælde indgået en dialog med forfatteren, som ofte har båret frugt. Vi ville derfor gerne have mere overskydende tid til dette, men vi har også set realiteterne i øjnene og gjort det til en retningslinje, at skrivende må opsøge mulighed for læsninger og udvikling andre steder end hos os. Da vi altså ikke kan tilbyde feedback, og da vi ved, at selv de publicerede i Slagtryk har eftersøgt det, har vi også forberedt tid til et arrangement om tekstkritik i 2016.