Spørgeskema, Vinteren 13/14

INDLEDNING

Redaktionen har afholdt et spørgeskema i slutningen af januar og 79 har besvaret undersøgelsen. Svarene giver os en indikation om hvad holdningen er til Slagtryk og kommentarerne der kommer bruger vi til inspiration og diskussion i forhold til hvor Slagtryk bevæger sig hen – uden at vi ser besvarelserne som udtømmende for forfattere og læseres opfattelse af Slagtryk.
Gennemsnitsalderen for besvarelserne er på 30 år og strækker sig fra 13 til 81 år og kønsmæssigt er besvarelserne lige fordelt mellem mænd og kvinder. Knap halvdelen angiver, at de bor i København, hvilket er en højere repræsentation end vi tidligere har set. Der er mere end fem svar fra Århus og Odense, mens andre større byer er svagere repræsenteret.
 
 
DE FEM SPØRGSMÅL

Af de fem spørgsmål har de fire første samme ordlyd som årene før. Vi tilføjede et nyt, femte spørgsmål. (Jo tættere på 100, desto mere tilfreds med tidsskriftet – 60 betragtes som godt, 80 som meget godt)

Spørgsmål 1: Slagtryk publicerer et alsidigt udvalg af digte og kortprosa. Score: 73

Spørgsmål 2: Jeg synes teksterne i Slagtryk er af høj litterær værdi. Score: 66

Spørgsmål 3: Det er sjældent, at teksterne falder i min smag. Score: 62

Spørgsmål 4: Jeg kan lide webdesignet / den grafiske præsentation af digtene. Score: 70

Spørgsmål 5: Jeg er glad for, at teksterne samles i en månedlig PDF. Score 76

Samlet set ligger besvarelserne en anelse bedre end de forrige år, men der er en statistisk usikkerhed med så få besvarelser. Kvinder svarer en anelse mere positivt, og det samme gælder for personer under 30 år. Det første spørgsmål bekræfter os i, at redaktionsmedlemmernes forskellighed sikrer en alsigidhed. Og vi finder i gruppen af besvarelser flere, der er meget enige i at teksterne er af høj litterær kvalitet end der er uenige eller meget uenige.
Den store alsidighed har måske sin omkostning og der er færre, der synes teksterne ofte falder i deres smag. Til gengæld er der stor tilfredshed med designet og at redaktionen samler udgivelserne i en PDF.
 
 
5 KOMMENTARER, 5 SVAR FRA REDAKTIONEN

1. Kommentar vedrørende flere tekster fra samme forfatter
“Vet inte om författarna skickar en eller flera texter per nummer,men ibland är det intressant med flera texter av samma författare.”

Svar til kommentar:
Vi anbefaler, at forfattere sender 3-7 tekster ind til os. Nogle sender kun én, enkelte sender flere og mange holder sig indenfor de udstukne rammer. Vi har jævnligt samtaler i redaktionen hvorvidt vi skal trykke flere tekster af samme forfatter, når nu vi har valgt en eller to tekster fra et indsendt bidrag; vi synes, at flere tekster giver en bedre præsentation af forfatteren og hendes univers.
Men når alt kommer til alt, så er det den enkelte tekst (og evt. sammenhæng), der afgør hvor mange tekster der kommer med i en publicering. Så når vi har vurderet, at der er den ene tekst, der er god nok til publicering, så er det i bedste intention at vi kun trykker den ene – for forfattere og læserens skyld.
 
 
2. Kommentarer til videoer med forfattere
“Hvor blev videoerne på Youtube af? De kunne bestemt være til gavn og skabe mere opmærksomhed omkring enkelte, der på den ene eller anden måde banker på en udgivelse på et forlag. Eller som er blevet udgivet, men endnu mangler at få et gennembrud. Det giver nok ikke nogen mening at lave videoer med folk, der allerede er blevet etableret, da de ligesom er “blevet skubbet på vej”. Hvis man tænker Slagtryk som et sted, hvor folk udvikler sig, hvor der er et udviklingspotentiale, kunne præsentationen af disse digtere i videoformat, hjælpe dem på vej.”

Svar til kommentar:
Vores fokus er at publicere materiale på slagtryk.dk og videoerne kan give et ansigt og en stemme på en forfatter på en mere indgående måde. Vi kommer ikke til at fastlægge os på et koncept for hvad videoerne skal indeholde og hvilket formål de ellers skal tjene. Og vi vil for så vidt gerne præsentere etablerede/ ikke-etablerede, drenge/ piger, jyder/kbh’ere. Men tak for shout out – vi må få lavet nogle flere videoer med digtere.
 
 
3. Begrundelser på antagede og afslåede tekster
“Slagtryk gør meget! måske skulle slagtryk begynde at være mere verbale i antaget/afslået-situationen, selvom det er tidskrævende. Det er bare altid fint at få et par ord på”.

Svar til kommentar:
Vi har flere gange i redaktionen drøftet at give begrundelser på antagelser og afslag, da det også tidligere er blevet efterspurgt, men selvom vi nok så gerne ville, så vil det blive for tidskrævende for os. I 2013 fik vi mere end 350 e-mails med tekster, og da vi på Slagtryk primært arbejder på at udgive tekster efter grundig læsning, er det ikke muligt for os at uddybe hvert enkelt afslag/antagelse.
Vi opfordrer altid gerne til, at man finder sammen med andre og laver læsninger for at blive klogere på sine egne tekster, men den slags feedback fra Slagtryk redaktionen kan vi desværre ikke tilbyde på nuværende tidspunkt.
 
 
4. Kommentar vedr. provinsen og københavn
“Initiativer som Slagtryk Festival og generelt lidt mere fokus på forfattere, der ikke bor i eller lige i nærheden af Kbh. Provinsens forfattere har i forvejen svært ved at blive hørt, og mange af jeres interviews, videooplæsninger m.m. er (naturligt nok) med københavnske forfattere.”

Svar til kommentar:
Slagtryk har fra begyndelsen været et landsdækkende tidsskrift. I Slagtryk skeler vi ikke til geografien, men læser teksterne. Når det er sagt, kan der være praktiske forhold, der gør, at vi ind imellem må rykke hurtigt på noget og kontakte forfattere, der er tæt på. Det har eksempelvis været i forbindelse med oplæsning i Radio 24syv, hvor vi har formidlet kontakt til nogle forfattere, der skulle nå at komme frem inden programmet skulle i luften med kort varsel.
Sidste år fandt en oplæsning arrangeret af Slagtryk sted på Teater Momentum i Odense i september 2013, og den 14. maj 2014 har vi oplæsning med Slagtryk-forfattere i samarbejde med VELLITT på Huset i Esbjerg. Der vil med god sandsynlighed komme et eller flere arrangementer rundt om i landet senere på året.
På videosiden har vi haft Poul Høllund Jensen, Ingrid Nymo, og Simon Holm Pedersen med, og fremover vil det stadig have fokus at være bredt repræsenteret. Sidste år blev redaktionen også udvidet med to nye redaktører, hvoraf den ene bor i Odense.
 
 
5. Kommentar om at digte skal lægge oplæg til debat
“Tidsskriftet lever kun, hvis der er en livlig debat. De tekster, der udvælges, lægger ikke op til debat/kommentarer. De er for ligegyldige”

Svar til kommentar:
Slagtryk vil trykke gode tekster, og de vil til tider skabe debat, men det er teksternes kvalitet, der er det vigtigste. Det er dog bestemt korrekt, at det skaber liv, når læsere kommenterer på tekster, og det er vi glade for, når det sker. Det er givetvis en af styrkerne ved at været et digitalt tidsskrift, at teksten kan leve på flere måder end i et trykt tidsskrift. Men det vil altid være læsningen af teksten, der er i centrum, og ikke et spørgsmål om, i hvilken grad en tekst vil give anledning til kommentarer eller debat. Vi så gerne, at der kom flere kommentarer på tekster, men vi deler ikke den slutning at en tekst er ligegyldig, fordi den ikke har fået kommentarer med på vejen. Slagtryk består af fire redaktører og vi tolker svarene til det første spørgsmål om alsidighed til at den del fungerer rigtig godt.
 
 
Tak til alle, der har besvaret brugerundersøgelsen. Det betyder noget for os.