Spørgeskema, Vinteren 14/15

INDLEDNING

Redaktionen afholder en brugerundersøgelse hvert år, og denne gang har 95 personer valgt at give deres besyv med. Det er lidt flere end året før, og det takker vi for.
Gennemsnitsalderen er på 34 år og strækker sig fra 15 til 78 år. Generelt er kvinderne mere positive over for kvalitet og alsidighed, mens mændene udtrykker større tilfredshed med design og forsider.
Over halvdelen har angivet, at de bor i Storkøbenhavn. Knap en femtedel (20%) er fra Århus, og den sidste fjerdedel (25%) befinder sig andre steder i landet. Den geografiske spredning har været større de tidligere år.
 
 
DE FEM SPØRGSMÅL

Af de fem spørgsmål har de fire første samme ordlyd som årene før. Vi tilføjede et nyt og femte spørgsmål i år. (Jo tættere på 100, desto mere tilfreds med tidsskriftet – 60 betragtes som godt, 80 som meget godt).

Spørgsmål 1: Slagtryk publicerer et alsidigt udvalg af digte og kortprosa. Score: 62

Spørgsmål 2: Jeg synes teksterne i Slagtryk er af høj litterær værdi. Score: 58

Spørgsmål 3: Det er sjældent, at teksterne falder i min smag. Score: 58

Spørgsmål 4: Jeg kan lide webdesignet / den grafiske præsentation af digtene. Score: 71

Spørgsmål 5: Jeg er uinteresseret i månedens forside/ cover. Score 63

Spørgsmål 3 og 5 er stillet negativt, hvorfor scoren er vendt om for sammenligningens skyld. Efter besvarelserne for 2013/2014 som lå en anelse bedre, er vi tilbage i et niveau der minder om 2012/2013. Vurderingen af Slagtryks alsidighed er gået ned, ligeledes vurderingen af kvaliteten. Tilfredsheden med design og hvorvidt teksterne falder i ens smag ligger stabilt.
Spørgsmål fem var nyt og handlede specifikt om månedens forside/cover. Flest giver højeste score, men fordelingen er spredt ud over hele skalaen.
For alle spørgsmålene er det gældende, at mange sætter kryds i “Hverken/eller”. Det kan betyde mange ting, og udformningen af spørgeskemaet vil vi derfor genoverveje til næste år, således at vi ikke blander de middelfornøjede sammen med dem, der ikke ved, hvad de mener eller ikke vil svare entydigt på et givent spørgsmål.
 
 
3 UDVALGTE KOMMENTARER, 3 SVAR FRA REDAKTIONEN

Uskarp profil
“Har flere gange sendt tekster ind til Slagtryk, men har ikke bidraget det sidste halvandet års tid pga. forskellige omstændigheder. Min inaktivitet har ikke noget med tidsskriftet som sådan at gøre – der er et enormt potentiale i Slagtryk – men jeg kan komme tvivl om, hvor I vil hen…”

Svar til kommentar:
Vi kan nok ikke ændre så meget ved, at nogen synes, at vi er for brede i vores udvælgelse, mens andre synes, vi er for snævre. Men vi kan godt gøre noget i forhold til dem – som f.eks. ovenstående person – der har givet udtryk for, at Slagtryks profil er uskarp. Da Slagtryk startede i 2011 havde vi en klar historie om, hvorfor vi startede op. Det handlede blandt andet om tilgængelighed og dynamik, og den fortælling er ikke blevet mindre relevant, men vi har måske brugt mindre tid på at fortælle om, hvad vi gør, hvorfor vi gør det, og hvad vi ønsker Slagtryk skal være. Det vil vi gerne blive bedre til, og i den forbindelse er vi igang med at kigge efter et nyt redaktionsmedlem til at hjælpe med den opgave.
 
 
Facebook updates
“Generelt fine. Helst ikke for meget fortolkning af i præsentationen af tekst (det sker af og til), hellere bare et kort citat eller selve titlen.”
“anonyme, for business-like”
“Gerne flere af jeres bemærkninger måske om nogle af teksterne.”

Svar til kommentarer:
Det overraskede os i redaktionen negativt, at flere gav udtryk for, at de ikke kendte til Slagtryks Facebook profil eller ikke fulgte os. Det vigtigste er, at folk følger bidrag på Slagtryk.dk og ikke vores opslag på Facebook. Men ikke desto mindre ser vi mange klikke sig ind på Slagtryk.dk via Facebook, hvorfor vores aktivitet der betyder noget. Af dem som følger os er holdningen den, at vores opslag balancerer mellem en tilfredshed i det korte, og så en holdning til at opslagene er anonyme, og at der mangler flere bemærkninger til bidraget.

Redaktionen har på den baggrund besluttet sig for at ændre vores stil og tone på Facebook, og det enkelte redaktionsmedlem oplevelse vil blive mere synligt i opslagene. Fokus vil fortsat være på teksterne, men vi vil investere mere af os selv i håb om at inspirere til læsningen.
 
 
Udvælgelseskriterier
“Har I nogle kriterier for udvælgelse? Det arbejde med at vælge til og fra burde måske være mere åbent…”

Svar til kommentar:
Vi spurgte i år, hvad læserne ville høre mere om, hvis vi fortæller om, hvad der sker bag tidsskriftet. Mange gav udtryk for interesse i udvælgelseskriterier. Og det, synes vi også selv, er interessant; det diskuterer vi ofte i vores arbejdsdokument med de indsendte bidrag.
Vi har ikke fasttømrede kriterier, og hvert medlem i redaktionen har et forskelligt udgangspunkt og afsæt i sine vurderinger. Så vi kommer ikke til at præsentere klare, entydige guidelines og den direkte motorvej til publicering i Slagtryk. Men vi vil overveje en form, hvor vi kan vise redaktionens diskussion på en sober måde, hvor det ikke bliver på bekostning af de bidrag, som vi diskuterer.
Så tak for det og andre forslag. Vi vil bruge det som inspiration i vores fremtidige arbejde og formidling af de bidrag, vi har publiceret og Slagtryk generelt.