Regnskab

Slagtryk er et frivilligdrevet tidsskrift, hvor redaktionen arbejder ulønnet. Tidsskriftet startede på selvfinansiering men finansieres i dag bl.a. ved hjælp af offentlig støtte fra Statens Kunstfond.

Donation
Vi bruger ikke mange penge, men prioriterer de midler vi har til arrangementer og workshops. Hvis du har lyst til at støtte tidsskriftet med en donation, kan du gøre det løbende med Patreon – eller som enkeltbeløb ved at indbetale til foreningens konto: 1551 – 11255744, anvende MobilePay: 40134743 eller
Da Slagtryk dels fungerer på donationer, der går til forfatterne, og dels ved Statens Kunstråds tidsskriftstøtte, så vælger redaktionen at offentliggøre regnskabet hvert år.

2020

Indtægter
Private donationer 2.343
Sponsorater 4.180
Tidsskriftstøtte, 2020 10.000
Udgifter  
Platform (inkl licenser) -2650,9
Forfatterhonorar -10.000
Redaktionens og forfatteres rejseomkostninger -576
Markedsføring -439
Diverse (bank, mm) -600
Resultat, 2020  
SUM 2.257,1

 

2019

Indtægter
Private donationer 4.056
Sponsorater 2.150
Tidsskriftstøtte, 2019 10.000
Udgifter  
Platform (inkl licenser) -2337
Forfatterhonorar -10.000
Redaktionens og forfatteres rejseomkostninger 0
Markedsføring -1.800
Diverse (bank, mm) -600
Resultat, 2019  
SUM 1.469

 

2018

Indtægter
Private donationer 850
Tidsskriftstøtte, 2018 10.000
Udgifter  
Platform (inkl licenser) -2320
Forfatterhonorar -10.000
Redaktionens og forfatteres rejseomkostninger -818
Markedsføring -1.800
Diverse (bank, mm) -600
Resultat, 2018  
SUM -4.688

 

2017

Indtægter
Honorar og private donationer 10.000
Tidsskriftstøtte, 2017 10.000
Udgifter  
Web (inkl licenser) -273
Forfatterhonorar -10.000
Redaktionens og forfatteres rejseomkostninger -2.029
Markedsføring -1.800
Arrangementer (Feedback i februar, KHIOSK, REVERSE) -4.236
Diverse (bank, mm) -600
Resultat, 2017  
SUM 3.091
Egenkapital  
SUM efter resultat -34.139

 

2016

Indtægter
Samlemapper, honorar og donationer 10.000
Tidsskriftstøtte, 2016 0
Udgifter  
Web (inkl licenser) -1.723
Forfatterhonorar -10.000
Redaktionens og forfatteres rejseomkostninger -2.029
Markedsføring -5.800
Nyt grafisk design -10.000
Diverse (bank, mm) -450
Resultat, 2016  
SUM -20.002
Egenkapital  
SUM efter resultat -37.230

 

2015

Indtægter
Samlemapper, honorar og donationer 0
Tidsskriftstøtte, 2015 10.000
Støtte til arrangementer (Nordisk Kulturfond mm) 8.890
Udgifter  
Web -213
Forfatterhonorar -12.550
Redaktionens rejseomkostninger -2.574
Forfatteres rejseomkostninger og honorar ved arrangementer -11.107
Diverse (licenser, bank, mm) -450
Resultat, 2015  
SUM -8.004
Egenkapital  
SUM efter resultat -17.228

 

2014

Indtægter
Samlemapper, honorar og donationer 4.060
Tidsskriftstøtte, 2014 19.085
Udgifter  
Domæne og webhotel -213
Forfatterhonorar -13.500
Annoncering -1.740
Rejseomkostninger ved arrangementer -2.895
Diverse (licenser, bank, mm) -600
Resultat, 2014  
SUM 4.197
Egenkapital  
SUM efter resultat – 9.224

 

2013

Indtægter
Samlemapper og donationer 2.660
Tidsskriftstøtte, 2013 15.000
Udgifter  
Domæne og webhotel -180
Forfatterhonorar -10.000
Annoncering -1.770
Video- og lydudstyr -6.599
Slagtryk Festival -13.394
Diverse (licenser, arrangementer, mm) -779
Resultat, 2013  
SUM -15.032
Egenkapital  
SUM efter resultat – 13.421

 

2012

Indtægter
Samlemapper og donationer 180
Tidsskriftstøtte, 2011 15.000
Tidsskriftstøtte, 2012 33.719
Udgifter  
Domæne og webhotel -180
Programmering, design og licenser -15.000
Forfatterhonorar -10.000
Annoncering -5.359
Diverse (tryk, arrangementer, mm) -3.000
Skat af Tidsskriftstøtte, 2011 -6.000
Resultat, 2012  
SUM 9.360
Egenkapital  
SUM efter resultat 1.641

 

2011

Indtægter
Samlemapper og donationer 1.690
Tidsskriftstøtte 0
Udgifter  
Domæne og webhotel -323
Programmering, design og licenser -15.000
Samlemapper -2.849
Forfatterhonorar -10.000
Annoncering -1.237
Resultat, 2011  
SUM – 27.719
Egenkapital  
Privat indskud 20.000
SUM efter resultat – 7.719