Axel Burenius: Jag din bror

 
 
 

1.
Jag
är
600 ml
färskt
rödsvart
utådrat blod

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.
Jag
var
mogen
för min ålder

Jag var mogen
Jag var färsk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.
Jag
är
mina protokollförda
omfattande
överhudsavskrapningar

min frilagda
testikel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.
Jag
var
en vack-
er blo-
mm-
a

 
 
 
 

Flere bidrag