Spørgeskema, Vinteren 12/13

INDLEDNING

Igen i år har redaktionen afholdt en brugerundersøgelse og 84 personer har afgivet deres besvarelse. Det er lidt flere end året før. Vi tager besvarelserne som en tendens og får meget ud af uddybningerne i kommentarerne.
Gennemsnitsalderen ligger på 33 år og strækker sig fra 18 til 80 år. En tredjedel har angivet, at de bor i Storkøbenhavn. Odense og Århus er repræsenteret med lidt under 10 besvarelser hver, mens der ikke er to besvarelser fra samme, mindre by som f.eks. Holbæk eller Klarup.
 
 
DE FEM SPØRGSMÅL

De fem spørgsmål har samme ordlyd som året før, hvilket giver mulighed for at lave en direkte sammenligning. Da der statistisk set er tale om relativt lave antal besvarelser, skal små afvigelser tages med forbehold.
(Jo tættere på 100, desto mere tilfreds med tidsskriftet)

Spørgsmål 1: Slagtryk publicerer et alsidigt udvalg af digte og kortprosa. Score: 66

Spørgsmål 2: Jeg synes teksterne i Slagtryk er af høj litterær værdi. Score: 58

Spørgsmål 3: Det er sjældent, at teksterne falder i min smag. Score: 57

Spørgsmål 4: Jeg kan lide webdesignet / den grafiske præsentation af digtene. Score: 64

Spørgsmål 5: Det kvartalsvise honorar på 2.500,- kunne i Slagtryk-regi anvendes på en bedre måde. Score 58

Overordnet set ligger vi tæt på resultatet fra 2011, der afspejlede en overvejende tilfredshed med tidsskriftet. I forhold til alsidighed har færre ytret sig negativt, mens flere har lagt sig i midten. Den litterære værdi er en svær størrelse, men det er interessant, at flere personer, som ikke selv skriver, vurdere kvaliteten lavere, end dem som skriver (trykt såvel som ikke-trykt). Spørgsmål tre er stillet negativt, hvorfor scoren er vendt for sammenligningens skyld. Scoren er den samme som året før, dog har lidt færre angivet en negativ holdning, mens flere har placeret sig i midten. Scoren for webdesign er gået op, mens der igen i år er delte meninger til honorarets uddeling.
 
 
5 KOMMENTARER, 5 SVAR FRA REDAKTIONEN

1. Samfundsorienterede endsige -relevante tekster
“Jeg ved naturligvis ikke, hvilke idéer og hvilket fokus I har på redaktionen, men dog tror jeg, at I ville kunne nå længere ud, hvis I publicerede noget af højere betydning for den kontekst vi lever i, i Danmark.”

Svar til kommentar:
Vi spurgte på Facebook [link], hvad der kunne menes med samfundsrelevant og fik flere gode svar. Det kunne spænde fra den konkrete satire, som Turèll praktiserede – over noget mellemmenneskeligt – og ud over det samfund, som vi lever i lige nu. Vi vil gerne modtage fra hele spektret og forventer så en snert af originalitet, skønhed, patos, humor, eller hvad teksten nu måtte bringe med sig af melodi. Redaktionen forsøger at holde sig orienteret, men som udgangspunkt har vi det, vi får tilsendt at gøre godt med.
 
 
2. Kommentarer til digte
“som det er nu, er der for få kommentarer. Sitet kan live op ved at involvere brugerne mere”

Svar til kommentar:
Slagtryk og vi i redaktionen vil altid se det som en gevinst, hvis vi kan facilitere en debat eller måske blot en samtale om litteraturen, der er publiceret i tidsskriftet, men eftersom at hastigheden og åbenheden er nøgleord for Slagtryks virke, ser vi det ikke som en prioritet, at redaktionen blander sig i kommentarfeltet. Det vil ligeledes medføre, at nogle tekster af redaktionen fremhæves frem for andre. Vi har en forpligtelse og loyalitet overfor både forfatteren og læsere. Som det fremgik fra starten i 2011, taler tidsskriftets indhold for sig selv, og det er så læsernes opgave at kommentere teksterne, hvis der er en grund, et behov eller en helt tredje årsag til dét.
 
 
3. Bredden i det publicerede
“Bredden, og herunder muligheden for at komme lidt på kvalitetsmæssig glatis en gang i mellem, er et gode”.

Svar til kommentar:
Som redaktion kan vi indbyrdes opleve uoverensstemmelser i smagspræferencer, og som redaktion står vi inde for de enkelte bidrag, om end et redaktionsmedlem alene ikke havde publiceret bidraget. Vi har en erklæret målsætning om at være alsidige. Men vi er ikke en demokratisk institution i litteraturen og fastholder vores forpligtelse på at udgive kvalitet. Vi tror på tidsskriftet som det første trin på stigen, som en mellemstation, som et sted for særlige udgivelser, eller hvad forfatteren selv måtte gøre det til. Det er positivt, når andre oplever en kvalitetsmæssig forskel og anerkender dette. Tak.
 
 
4. Feedback på tekster
“Når I holder Jer tavse i forbindelse med en afvisning, så skaber I en stemning af arrogance og censureret idioti.”

Svar til kommentar:
Vi læser alle tekster der kommer ind og sender et tilsagn eller afslag inden for 3 uger. Har du ikke modtaget dette, har vi måske aldrig modtaget teksterne. Vi begrunder ikke de enkelte afslag, da vi mener, at vi ikke skal vejlede den enkelte digter i en retning. Søg hjælp til det andre steder – så vil vi gøre hvad vi kan for at holde tidsskriftet åbent for nye strømninger og ideer med tekster, som vi ikke selv havde fantasi til kunne blive skrevet.
 
 
5. Mere synlighed i mediebilledet
“Jeg synes I skal arbejde på at komme ud på flere platforme” / “I skal ikke skamme Jer over eventuelt at være mere offensive i fremtidens mediebillede”

Svar til kommentar:
Som redaktør har vi en faglighed overfor forfatteren i læsning af bidrag sendt til Slagtryk. Blandt flere andre opgaver har vi endvidere en forpligtelse på at sørge for læsere af de publicerede bidrag.
I 2012 har vi afholdt møde med et bureau, der ønskede at hjælpe os med PR. De var flinke, men vi mente ikke, at pengene ville være godt givet ud her. Det, som vi har brug for, er snarere flere hænder og aktiviteter. Ved at søge efter flere medlemmer til redaktionen tager vi et skridt i den retning. For at trænge igennem kan vi også have brug for, at læsere og forfattere hjælper med at promovere Slagtryk overfor institutioner, medier og andre læsere / forfattere. Vi sender altid pressemeddelelser ud – både almindelige og mere kreativt udformede. Det sker, at en forfatter trykt i Slagtryk efterfølgende får et digt på bagsiden af f.eks. Weekendavisen.
Så vi tror også på muligheden i at være mere synlige. Men vi kommer ikke til at udsende manifester eller blande os i den litterære debat og bogmarkedets kriseretorik. Redaktionens medlemmer har væsensforskellige udgangspunkter og holdninger, hvilket umuliggør programerklæringer og samlede udtalelser for og imod. Til gengæld er forskelligheden en gevinst i forhold til at udgive et nødvendigt tidsskrift.