Carl-Christian Perch-Nielsen: Sortrust

sortrusten i kornet på marken
svajende i tidens løb
i tidens løb
i tidens løb

 

 

 

læhegnet omkring og

en bonde kører ned ad bakken
traktoren kører på jorden

kornet der snart

skal høstes

 

 

 

det bliver malet til
mel
for aldrig at blive korn igen

 

 

 

kornet der snart
skal høstes

i tidens løb

en bonde kører ned ad bakken
traktoren kører på jorden

det bliver malet
til mel

 

 

 

en bonde kører ned ad tiden
traktoren kører på jorden

læhegnet

aldrig der snart
skal høstes

i tidens løb

 

 

 

svajende i jordens tid
sortrustens mel

læhegnet omkring og

en bonde kører ned ad bakken

 

 

 

træ blandt træ og tåge

en skovhugger
hugger

og efter tid
lægger øksen han lægger den nu

på jorden

blandt tåge og tåge på øksen

han stirrer i skoven

tågen

skoven og dens træer

lægger han øksen
på sin skov

hugger efter tid
nu er der tåge i skoven

han skal hjem

i tågen
hugger han stadig

 

 

 

hvad sker der ikke med trællen
den kommer fra landet

den vil gerne ind
den banker endnu

 

 

 

hvad sker der ikke med trællen
ude i skoven bygger den dit hus

under skovbunden ligger dens hjerte
trællens hjerte

den vil gerne ind
den banker endnu

 

 

 

den banker fra landet
fra trællen gerne ind

under skovbunden ligger du herre
han vil gerne trællen

herre du har i trællens hus
som månelyset skinner på
banker trællen på

den banker
nattens rytme

 

 

 

træerne ligger i skoven
de blev plantet

 

 

 

træerne stopper horisonten

uden holdt inde er lyset
træerne i bøgerne

 

 

 

et bord er skåret i fyr
som snedkeren i vinter

fra tundra blev lyset holdt ude
han skar i fyr

 

 

 

teksten i den
skåret i snedkeren

fyret blev stoppet
horisonten blev glemt
bordet skåret

træerne ligger i skoven
plantet i bordet

 

 

 

til hånden graver han
i tidens løb

alle smede
græder
over deres ord

de ligger i mel

igen prøver han at huske
slagene uden historisk betydning

og sortrusten er i teksten
plantet i bordet
svajende i tidens løb
træ blandt træ og tåge

 

Flere bidrag