Mathias Pharao: E-R-T-A-S-D-F!

Ser de de faste rester?
De rafte satte retter
der fester det sete?
Deres teste de tre –
se det redder safter!
Fedttast de er set!
Derfra fred dar.
Derfra sad rad der traf
et sted.
Sat der ser det et
redt trested frast.
Dresserer treds arter, de radder,
eftersetter terra fester,
efterretter deres astra
seed fetter. Fedt fesser treder.
Afret der stedfar!
Afstraf des teaser!
Tedda sat fast sfere read:
strede staffet star. Er det
fra dead steff dad?
Das deffe erte dread!
Desserterer esser trat
dreft afart de desse.
Seere tessede fra dette
streft af stat fe ar
fra ders adresse start
erfart!
Fatter frest er fred!
Erstat de rette steder.
adrette staffe red
east fras terst da er
et straffet sart etter
ad fede rettersted?
Det ser de.
der er de
det de er!
 
 
 

Flere bidrag