Peter-Clement Woetmann: Skriver lige lidt på den nye følsomhed

Beskær mine læber med dagdug og regn
 med dette langsomt glitrende glitrende
 som regn der ikke vil helt ind i sorgen
som regn der fylder lidt ekstra i søens
 lidt ældre vand som lidt regn der faldt lidt før
 du begyndte dine bid mod mine rift
ede læber og deres fugtige al
 vor

 
 
 
 
 

Jeg er det lyseste sind i din morgen
 og her på den skrøbelige kyst samler
 skyerne nætterne op mens de blanke
sejl langt ude er bølgernes skum, er sol
 ens og månens. De fleste af dine fin
 gre er tynde og lange. Din mund er stor
under din svajende næse. Næsten u
 synligt slår et springvand af sort fra dine
 øjne (nej), næsten umærkeligt samler
 du på universer i det inderste
sorte af øjet. Jeg beskriver og ska
 ber dig. Du har fugle i brystet. Du har
 ondt i brystet. Jeg trækker fjer ud af din
mund.

 
 
 
 
 

Efter år ved siden af mit sprog slår tavs
 heden igennem med frokost ude og
 intet humør. Dagene driver fra brev
e til breve til hvad? Til et dagligt hæng
 sel, til en bekymrende kedsomhed. Jeg
 tegner sole op af støvet, jeg. Jeg tegn
er landskaberne om til flad monokrom
 og vinterhvid ørken. Jeg tegner en læng
 sel i dine læber, den, dine kæber,
deres frygtelige bevægelser om
 kring dette bord: Glassene, mærket af fing
 erfedt, løftes og tømmes, kødet (de glin
sende trevler): Du gnaver på intethed
 en et sted bag dine kæbers forvandling.
 Du: dyr. Den nænsomme middag i dine
ord. Jeg graver en grav i gravene.

 
 
 
 
 

Tak for efteråret i de luneste
 fronter: jeg har langsomt samlet på alle
 de mest vidunderlige smil indtil nat
ten holdt op et sted mellem en rablende
 samtale og et stadig mere lystigt
 dansende gulv. Kære venner tak for al
le jeres hilsener og for at i gør
 dette frygtelige liv lidt lysere
 i sine toner. Der var en pointe
i alle maskerne, jeg aldrig fik sagt.
 At vi smed dem. Og fortsatte ubekymr
 et med lidt mindre tyngde.
 
 
 

Flere bidrag