Send ind

Slagtryk eksisterer kun i kraft af jeres tekster.
Har du lyst til at bidrage?

Sådan sender du ind

Send dine bidrag til sendind@slagtryk.dk som både dokument og PDF. Vi modtager også tekstbidrag i andre formater som billeder eller videoer, så længe teksten er i højsædet.

Send gerne 4-7 gennemarbejdede tekster. Du hører fra os senest 6 uger fra indsendelsesdagen. For at kunne opretholde en kontinuerlig publikation og følge det nuværende tempo i udgivelsesfrekvensen, har vi valgt ikke at begrunde afslag.

Teksterne skal være på dansk og nye, dvs. ikke udgivet andetsteds. Angiv gerne dit fulde navn, din bopælsby, fødeår, og hvorvidt det er din debut. Vi behandler alt indsendt materiale fortroligt.

Når du sender dine tekster til redaktionen, giver du samtykke til, at dine tekster kan publiceres online og i printudgaven på Slagtryk. Men det er dine tekster, dit ophavsretlige materiale, som du er fri til at bruge i andre sammenhænge efter publiceringen.

Om tidsskriftet

Slagtryk er et netbaseret tidsskrift for ny poesi og kortprosa. Og god litteratur anskueliggør ikke bare bestemte erfaringer, den vildleder også. Vi elsker det mangfoldige og de måder, en tekst kan tage sig ud på, de forskellige former litteraturen kan antage, at der ikke er én litteratur, men mange. Derfor værner vi i redaktionen om alsidigheden i vores individuelle smag, og vi er altid nysgerrige på tekster, der kortlægger andre ruter gennem sproget og verden.

Vi er i Slagtryk altid interesserede i nye tekster, i nye stemmer. Om du har været publiceret før, sendt ind flere gange eller aldrig har været publiceret hos os eller andetsteds. Og vi er nysgerrige på teksten, der ikke nødvendigvis er en tekst, men en lyd, et billede eller et skævt snit gennem de genrekasser, vi traditionelt set opfatter litteraturen igennem.

Tidligere bidrag