Filip Lindberg: 9 dikter och rämna minna ord

9 dikter

VECKAD VEN BLOMSTRAS
röd
 
 
 
 
PERCEPTIVT RÖD TUNGAD
marmor
 
 
 
 
STRÄVAD YTA MARMOR
mun
 
 
 
 
ÖGA ÖGATS ANKNYTNINGAR
rum
 
 
 
 
RYCKNINGAR RUM
rum
 
 
 
 
RÄMNAS YTA ÖGA
riv
 
 
 
 
GOM GRÖNAD INTE
genom
 
 
 
 
GURGLAT ORD
inte
 
 
 
 
RÖDA GLIPA INTE
rum
 
 
 
 
 
 
rämna minna ord

jag kan skicka ut strålar av sol / sekret sol / röd glipa sol / röda glipa sekret sol / sekret rödad glipa stram sol att låta min blick lysa upp / sol sekret röd glipa yttre rektangel stram / stram sol röda glipa sekret ords yttre rektangel / minner rektangel rödad glipa stram sol sekret yttre ord / yttre röd rand minner strama sol rektangel ords sekret glipa / jag drar mig till minnes sekret stram rand rämnad reva rektangel minner yttre sol rödad glipa ord / sedan allt mer levande och rämnat rum rektangel röd yttre rand minner sekret reva glipa ord strama sol / reva yttre rektangel nästan rum stram rand glipa ord minner sekret rämnad sol / nästan yttre ord river rektangel rum rämnas stram glipa sluter sig samman minner sekret rand / minner glipa ord nästan yttre rum rämnas stram rand riv rektangel så långt att ett sammanhang / rämnar glipa en tom dimma riv rum yttre ord minner rand nästan stram / en yttre dimma stram av dunkel obestämdhet ord befolkas rum river glipa rand rämnas minner / rand rum stram yttre glipa rämna minna ord / rand rämna minna rum glipa yttre ord / rämna ord minner glipa yttre rum / glipa rum minna ord rämna / rum ord minner glipa / minner glipa rum / minna rum / rum /

 
 
 

Flere bidrag