Om tidsskriftet

Slagtryk er et netbaseret tidsskrift for digte og kortprosa med fast udgivelsesfrekvens siden februar 2011. Vi interesserer os for litteraturen, der ikke bare anskueliggører bestemte erfaringer, der både kan vise vej, men også vildlede. Vi elsker det mangfoldige og de måder en tekst kan tage sig ud på, de forskellige former litteraturen kan antage, at der ikke er én litteratur, men mange. Derfor værner vi i redaktionen om alsidigheden i vores individuelle smag, og vi er altid nysgerrige på tekster, der kortlægger andre ruter gennem sproget og verden.

Litteraturens medie er også internettets, at den hverdagslige bladren igennem internettet kan forstyrres og afbrydes. Den banale kendsgerning at litteraturen ikke længere kun er bundet til bogen, tager vi seriøst og handler efter. Vores eksistens på internettet er med til at muliggøre en kort reaktionstid fra indsendelse til publicering. Det mener vi er givende for forfatterens arbejdsproces og ikke mindst for litteraturens nyeste og stærke impulser, som kan og skal repræsenteres, uden at den umiddelbare sensibilitet går tabt i en længere redigeringsfase eller svartid. Slagtryks relative uafhængighed af tid og sted kan muliggøre særlige, uventede læseoplevelser, man ikke på samme måde ville få med et trykt tidsskrift.

De forskellige kunstarter har altid søgt hinanden og stræbt efter at overskride egne grænser. Derfor modtager vi også og gladeligt bidrag, der ikke entydigt er tekster, men som er forankrede i det tekstuelle; bidrag, der eksperimenterer med lyd, videopoesi, mødet mellem billede og tekst eller tekster af algoritmer, af hyperlinks, af DNA-sekvenser.

Vores udgivere

Kronstork er vores gode ven(ner) og formelt set vores udgiver. Og derfra er Slagtryk sin egen og virker uden redaktionel indflydelse fra forlaget. Hold øje med deres flotte udgivelser her.