Videoer

Slagtryk producerer videoer af forskellig art: præsentationer af de enkelte numre, redaktørinterviews, oplæsninger og samtaler af og med forfattere trykt i Slagtryk m.m.

At give nogle af de mange forfattere publiceret i Slagtryk en mulighed for at sætte stemme til deres tekst: det har været udgangspunktet. Og ikke mindst en mulighed for at komme bag om teksten og få kendskab til dens oprindelse. Videoen er også et medium, et muligt rum for eksperimenter med digtningen. Det vil vi gerne se mere af. På Slagtryk.dk er produktionen af de løbende videoer indtil videre et lettere adskilt projekt, hele tiden i udvikling og forandring, sideløbende med de regelmæssige publiceringer.

Slagtryk præsenterer: Morten Walther Rasmussen

Morten Walther Rasmussen læser tre tekster og taler om sonetter, oplæsning og lidt om det at være far og at skrive på det.


 
 
Redaktion: Cathrine Thordal Voss, Erik Scherz Andersen