live fællesskrift

SLAGTRYK FÆLLESSKRIFT er en online skriveproces mellem en række forfattere. Teksten bliver til og former sig løbende live i et fælles dokument, synligt for Slagtryks læsere. SLAGTRYK FÆLLESSKRIFT er et processuelt værk; det er ikke den endeligt tekst, der står, når dokumentet lukkes, men tekstens løbende versionering, publikums (mulige) blik på ordene som de træder frem og forfatternes afgivelse af kontrol over ordene til den fælles skrift.

txt.ville festival

Under festivalen txt.ville var LIVE fællesskriften projekteret op på væggen og publikum kunne sideløbende med Slagtryks workshop følge med i dokumentet.

#txtville #Slagtryk Eva taler med Cecilie Lolk Hjort #workshop #liveskrift på http://korturl.dk/271/ #dklit

Et billede slået op af Erik Scherz Andersen (@erikscherzandersen) den

Første fællesskrift

SLAGTRYK FÆLLESSKRIFT er blevet første gang afholdt under den skandinaviske litteraturfestival TXT.VILLE i april 2014.

Anden fællesskrift (i tre dele)

I sommeren 2014 afholdt Slagtryk tre FÆLLESSKRIFTER, hvor den samme gruppe af forfattere deltog i to eller tre af dem. Temaerne var hjælp, kontrol og huller samt en par benspænd for at styrke tekstens rammer.

Deltagerne juli 2014: Mikkel B. Andersen • Cecilie Lolk Hjort • Anna Klahn • Dea Sofie Kudsk • Maja Lindberg Schwaner • Bror Skardhamar • Joachim Aa Sørensen • Anders Schmidt Thorsen • Victor Ovesen • Emil Kjær Voss

Tredje fællesskrift (over tre uger)

I sommeren 2015 blev FÆLLESSKRIFTEN udvidet til at vare tre uger med løbende inputs og kommentarer fra redaktionen. Udover temaet, At se noget for første gang/vende tilbage, fik forfatterne en række benspænd: de måtte ikke bruge ordene “se”, “første gang” og “vende tilbage”, de skulle bruge korrekt tegnsætning og dokumentet måtte ikke overskride 50 sider i længde.

Fjerde fællesskrift (Reverse Festival)

I sensommeren 2017 kuraterede Slagtryk en LIVE SKRIFT ved årets REVERSE (Copenhagen International Poetry Festival). Fem forfattere – Anna Hechmann Knudsen, Glenn Møldrup, Mikkel Roosevelt Hertz, Selina Rom Andersen og Asger Schnack – skrev op imod et fælles tema og havde fået et kreativt benspænd.
Med to timer er det den tidsmæssigt korteste LIVE skrift – og to af forfatterne var LIVE tilstede og for så vidt tilgængelige men også meget fordybede.

Du kan læse mere om fællesskriftet og nogle af de overvejelser vores redaktør, Erik Scherz, i 2014 gjorde sig på sin blog herher og her.