Filip Lindberg: Lenheten (utdrag)

inuti bortseendet;
inuti borthörandet:
stillhetens sammansvärjningar.
 
 
strävsamma.
lenheten:
 
stillar.
som:
 
sorl. sorlande. stillsam.
en:
 
strävan.
dess:
 
fundamentala.
fortsättande:
 
som.
som:
 
vi.
vidare:
 
vithet.
dess:
 
vid. vidare. varande.
en:
 
vit. voluminös. vana.
rör:
 
riktadhet.
i:
 
rummets.
bakomliggande:
 
diskursivitet.
dess:
 
nå.
nåbara:
 
objekt.
sorlar:
 
i.
stillhetsvaka:
 
vid. vita.
vidkommanden:
 
som.
som:
 
vakenlösa.
varat:
 
sysslar.
spatiöst:
 
som.
som:
 
stillsamma.
sorl:
 
spirar.
såsom:
 
spiralspirande.
sammanhang:
 
stagnerar.
dessa:
 
fundamentala.
sammanslutningar:
 
sorterar.
försonar:
 
lenheten.
förströr:
 
andra.
hos:
 
avskild.
avsluta:
 
försona.
anonyma:
 
andra.
internalisera:
 
autonomins. icke.
dess:
 
svarta.
osörjbarhet:
 
strömmar.
systematiserar:
 
vithetens.
vithet:
 
med. denna. irreversibla.
vithet:
 
föresvävar.
stillsamt:
 
sanktionerad.
samlad:
 
säg.
suspendera:
 
snälla.
sjung:
 
vid. bortom. blivande.
blir:
 
i. inom. relationellt.
varar:
 
vanemässigt.
här:
 
orienteringens. nollpunkt.
gör:
 
där. i. där.
en:
 
utbredande. horisont.
vidgar:
 
varseblivningens.
vithet:
 
från skrivbordet.
genom:
 
de osedda delarna.
av:
 
rummet.
bakom:
 
min rygg.
till:
 
verandan.
vidare:
 
ut i trädgården.
till:
 
barnen i bersån.
till:
 
alla de objekt.
om:
 
vilka jag.
just:
 
nu vet.
att:
 
de befinner.
sig:
 
här.
eller:
 
där.
i:

 
annat.
och:
 
även då blott partiellt.
och:
 
för det mesta högst.
ofullkomligt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: det kursiverade avslutade stycket är ett citat ur Edmund Husserls Idéer, band 2.
 
 
 

Flere bidrag