Peter Kristiansen: To tekster

   

Miele – next generation/vers. 2.0

1. Bomuld

2. Uld

3. Syntetisk

4. Skåne

5. Kvik

6. Halland

7. Blekinge

8. Dansk Vestindien

   
   
   
   
   

Manual

Placer Deres Cutthroat 500™ i arbejdshøjde på et stabilt underlag
Tilslut maskinen til elnet med Powerchord™ 4c/gl
Afprøv motoren ved at tænde på ON/OFF-knappen på maskinens underside i 4 min.
Sluk motoren på ON/OFF-knappen
Afklar hvilket emne, der er tale om
Vask emnet grundigt med sæbe og sprit det af. Tør grundigt
Marker snitstedet tydeligt med tusch
Tag stilling til om, der skal foretages afdækning omkring arbejdsstedet. Vær opmærksom på eventuelt uerstatteligt inventar, sarte vægge m.v.
Stil dem behageligt i fast position
Ilæg det pågældende emne i affutagen
Tilse at tuschmarkeringen er nøjagtig ud for affutagens klingeåbning
Fastgør emnet ved hjælp af påspændingsremmene (på kryds)
Tænd motoren på ON/OFF-knappen
Fat om styreaggregatet
Før klingen hen
Vurder klingens hastighed før berøring med emnet
Slap godt af
Kig væk
Pres hårdt til og gennemfør. Undgå at stoppe utidigt
Undgå besvimelse
Stands maskinen på ON/OFF-knappen
Tag 3 dybe indåndinger
Løsn remmene og frigør emnet fra affutagen
Aftør nødtørftigt restemnet for det værste
Drej maskinen 180 grader
Indfør snarest restemnet i forbindingsstudsen. Emnet skal helt ind
Tryk FORBIND og afvent klartone
Udtag restemne
Tag en Kodimagnyl® og gerne noget beroligende
Sov en god time og bedøm tilstanden
De bør nu have afsluttet forløbet

– Tak fordi De valgte Black & Decker® Cutthroat 500™
   
   
   

Flere bidrag