- ved redaktør Erik Scherz Andersen

Redaktionelt november 2016

Slagtryk adskiller sig fra andre tidsskrifter og publikationer ved at have “et dobbelt flow”. Ét, der er relateret til Slagtryks opsamlende, månedlige PDF. Her er den proces, der er gået forud – hvordan rækkefølgen er opstået – noget redaktionen i mindre grad griber ind i. Og ét, der relaterer sig til læserens daglige informationsflow.

Bidrag sendt til redaktionen bliver antaget eller afslået inde for tre uger. Og normalt vil et bidrag blive publiceret inden yderligere tre uger. På den måde har tidspunktet for indsendelse indflydelse på hvilken udgave, et bidrag kan komme i.
Redaktionen læser – hver for sig – cirka i den rækkefølge bidragene kommer ind. Nogle tekster diskuteres inderligt, andre er mere lige til. Efterhånden som vi når til enighed omkring det enkelte bidrag, kommer teksterne ind som de næste i vores publiceringsrække. På mange måder giver det et tilfældigt flow: Slagtryks eget. Skabt af bidragyderne og redaktionens arbejdsproces. Og i langt mindre grad af redaktionelle overvejelser – som vi havde, da vi i denne måned publicerede farmor efter farmor (Martin Vinding efter Iben Raskmark).

Slagtryks flow er løbende, vi publicerer gennem måneden. Herved indgår hvert bidrag også i læserens flow, der består af mange input og kilder af forskellig karakter. Et bidrag lander i din mailboks en tidlig morgen – og du læser den, når du har tid (hvis du får tid/ lyst), et bidrag florerer på Facebook en to dage sammen med nyheder, personlige updates, katte og pizzabilleder, musikanbefalinger, check-in, babybilleder, invitationer til begivenheder, private beskeder, fødselsdagshilsner, minder…

Slagtryk har ikke en direkte aktualitet i forhold til samfundet: Et bidrag er nu og i sig selv – og kan genfindes. Vi overvejer sjældent hvordan vi redaktionelt kan få teksten til at indgå i dit daglige digitale flow – vores fokus handler “blot” om at sørge for at bidrag indgår i det. Altså om muliggørelsen.

– – – –

Temanummer: Vi har to gange før erstattet vores eget flow med et dikteret af et tema. November 2012, april 2014. Og nu til februar 2017 indkaldt bidrag til temaet “Dialog“. Dette giver os en sjælden mulighed for at arbejde redaktionelt med rækkefølgen (både temamåneden og noget af den efterfølgende, hvor bidrag hober sig op) i månedens samlede publicering; uden at vi ændrer noget i forhold til vores tilstedeværelse i dit (digitale) flow.

Nyt arrangement til februar for forfattere publiceret i Slagtryk. Det handler om feedback på tekster (forfattere imellem) og derved om noget af det redaktionen normalt ikke prioriterer. Se oplægsholdere, dato med mere på arrangementsiden eller facebookbegivenheden. Tilmeld dig ved at skrive til sendind@slagtryk.dk (og forudbetal 100 DKK til vores konto 1551 – 11255744).

– – – –

Apropos flow – har I set redaktionens skriveborde? Tag et kig på Instagram.

Mere redaktionelt