Slagtryk, april 2015

Der er en alsidighed over Slagtryks månedlige opsamling i en PDF. Måned for måned og i den enkelte måned i sig selv. Den korte vej fra indsending til publicering giver ikke plads til så meget planlægning af, hvordan bidrag står i forhold til hinanden.

I denne måneds PDF er en enkelt debuterende, flere har ikke været publiceret i Slagtryk-regi og to er tilbagevendende forfattere. Trine Wilhelmsen står bag forsiden og er et ubeskrevet blad. Hendes udtryk spænder mellem det sprængte som en mosaik og den rene, harmoniske linje igennem et motiv.

Slagtryk deltog også på Lille Bogdag, tak til dem som kom og hilste på. Og så er vi glade for at præsentere Anna Sidsel Andersen og Cathrine Thordal Voss som nye medlemmer af redaktionen.

Bidragsydere