Birgitte Krogsbøll: Tre lister

tre fluffy, bævrende fænomener
med s k og y i ordnet efter dere
s egnethed til at lægge på rulle
pølse, faldende orden; sekund
ært efter deres skønhed og van
dmæssige fylde, hvis hængt op
på himlen, stigende orden:
 
 
1) sky
2) skyr
3) skyer
 
 
 
 
 
 
tre ting med l u og eller p i, ordnet
efter graden af kvalm, rullende fys
isk ubehagelighed, hvis man ikke
er et søstærkt menneske + efter a
ntal ydre, adskillelige bestanddel
e, stigende orden:
 
 
1) lup
2) lus
3) slup
 
 
 
 
 
 
tre dejlige ting med u og p i, ordn
et efter ordbredde + antal p i + gr
ad af hothed, hvis 3 er tilsat chili,
stigende orden; sekundært efter
grad af egnethed til at starte en i
ld, hvis 1 har indbygget lighter, f
aldende orden:
 
 
1) lup
2) puls
3) suppe
 
 
 

Flere bidrag