Halfdan Skjerning: vi

vi

vi to

vi er tre

held i held i held

du og jeg og alt det der

skoven ligner vores hverdag gennem lyset gennem
grønne blade gennem solen

vejen gennem skoven kender vores længsler kender
vores møder kender vores vandring dertil

vores vandring derfra fører forbi stranden imens
bølger renser minder imens hjertet finder slaget
imens stenen vandrer

mellem tangets grønne blade driver længsler hvilken
retning driver tiden mellem tanker mellem minder
mellem planer vores vandring vender

omkring gennem skoven vender hjemad hænder finder
hænder imens stille solen sænker sine stråler
hvorved lyset skifter farver tiden skifter hænder
vandrer hjemad

døren åbnes døren kender vores vandring indad
hjemme døren lukkes døren kender vores hverdag
gennem stuen kender vores lyde vores latter
gennem vores tårer mellem vores puder kender
hjemme

vores sagte tale mellem vores bløde puder
silke omkring minder hvilke orme spinder gennem
tiden spinder inden døden henter sine gaver
bringer sine gaver gennem tiden giver gavmildt
imens fugle taler

fugle tier skumring renser luften lampen tændes
gennem skumring falder mørket omkring lampen slukkes
mellem mørket venter noget andet mørkets dufte
trænger gennem mørket gennem duftens minder trænger
gennem tiden gennem tiden ligner dine minder
mine minder

vores drømme ligner vores ønsker mellem længsler
sengen kender vores dufte mellem dyner mellem
lagner sengen kender vores kroppes dybe rytme
vores drømme driver gennem natten imens nuet
driver mellem fortid mellem fremtid indtil væren
sindet rejser omkring kroppen sover imens

drømmen undgår tankens forstand gennem drømmens egen
fornuft fugle tier imens duggen hviler mellem
spindets mønstre jagtens mester venter gerne lyset
stiger duggen følger fugle taler daggry drømmen
rejser viljen dæmrer gennem kroppen under dynen
imens sulten strækker sine lange arme gennem
luften

vågner gennem vandring gennem stuen gennem køkken
vores morgen kender vores vaner mælken kaffen
brødet vores sagte tale imens solen hvælver
dagen mine planer ligner dine planer imens
vores hænder finder vores hænder indtil jakker
lynes døren åbnes døren lukkes venter kysset
imens himlen ligner vores hverdag

Christian de Groot-Poulsen: Fem kortdigte

Hvis han tog hendes hånd i sin lige nu
ville varmen som dørmænd
smide angsten ud af hendes krop.
 
 
*
 
 
Hun føler sig voksen:

Et græsstrå der ikke blev til mere.
 
 
*
 
 
Hun ligger i ensomheden
som i en knyttet næve
og venter på at noget giver mening
 
 
*
 
 
At finde meningen med livet
ville fylde hende med gensynsglæde
 
 
*
 
 
Når hun marcherer ud ad døren
vågner hun op i sin seng.
 
 
 

Anton Holten Nielsen: Bidefløjl

Skær dit ærme af
det røde af fløjl
når du handler i Netto
giv mig mit mundspyt
når jeg tygger det for smerte
jeg fråder som en hund
med mund af rødt blod
mellem brune mandler
de knuses på gulvet, laver popcorn
til en film vi aldrig får set
du betaler med øjnene
siger tak for smøger
jeg ved du kun har én lunge
til at dele al din ilt med andre
jeg har spændetrøje på
den er sort og stram
jeg kan ikke læse mine bøger
du tvinger mig til at kigge på skibe
ved Havnsø på molen
jeg siger der kommer et skib
det er ligesom regional integration
du har altid meget skarp øjenskygge på
som om du misser mod solen
men det er vinter uden vanter
du ser mindre ud end du er
din stemme er lys og skarp
som når man tænder en tændstik
jeg holder i min taske med begge hænder
den beige fra Kina som kostede 90 yuan
jeg hvisker at jeg var nødt til at efterlade
mange gode venner ved fronten
du siger at så er tasken et billigt minde
og jeg giver dig ret
 
 
 

Thea L. Køppen: Tre digte

Jeg har ikke noget sprog
for det jeg vil sige
og det er ikke fordi jeg vil sige noget særligt.
Tværtimod.
Men skriget som isning i søvngængerens bid
eller havet
som farve snarere end masse
er ikke det jeg vil sige.
Tværtimod.
Det jeg vil sige
har jeg ikke noget sprog for.
 
 
 
 
 
 
 
Violette fedtkrystaller
drypper
driver langs tankernes tapet
 
og tankernes tapet
er mindre metafor
end realitet
 
når midnatten skærer dig med sit papirtynde åndedræt
 
 
 
 
 
 
 
Selvfølgelig nægter jeg.
 
At anerkende
brusekabinens femkantede rum
af skaktern
som afkrog i en helhed
kaldt uendelighed.
 
Selvfølgelig nægter jeg.
 
 
 
 
 
 
 

Yong Sun Gullach: Jeg stjæler

LAND

Jeg har en krop, der stjæler dit land, når jeg står på den samme jord, i den samme have, ved det samme vand. Når jeg graver mellem rabarber og græs i jord, der er mørkere end min hud og ud af mulden bryder jeg alt det glemte. Når landet gror som en skinnende perle mellem orme og tomme sneglehuse – landet, der ikke længere tilhører dig og har aldrig gjort det. Når vi kræver det tilbage, du har lånt på ubestemt tid, det der bærer mit navn. Navnet rummer et løfte om tilknytning til land, men graven er dyb og jorden er gennemvædet af lækkede dokumenter, der ikke vil spire trods gødning og omhyggelig pleje.

Jeg har en krop, der stjæler din opmærksomhed, når jeg ankommer i mængden af genkendelige kroppe og andre hårstrå, der altid er for forkert klædt på til dette ustadige vejr, der synes alene ved sjatbyger og evindeligt blygråt at ekskludere sjæle, der ikke er meteorologiske integrerbare. Når mørket sluger mørke og definerer de bedst egnede som de, der vandrer med Häglöff og Fjeldräv på deres høje rygge, mens vi andre bøjer hoveder, fordi himlen er ved at falde ned. Regn får hår til at kruse, siger du mellem hyldeprodukter af balsam og lysende striber alt imens mit hoved stiger til vejrs som en mørk sky, der synes at bære på en himmel fyldt med regn.

Jeg har en krop, der stjæler din appetit, for markerne ligger i dag på andre kontinenter og op på land skyller oceaner af fertil jord. Min sult kræver jord, men du har stegt flæsk, frikadeller, kål, ramsløg og rådhuspandekager. Det skal vi værne om, siger du, være stolt af og servere som det første, når fremmede kommer til gæstebud. Du har salt fra havet, sild og ferske rejer fisket på andre kvoter. Man kan syde saltet ud af min hud, spinde fiskenet af mit hår, rive afgrøder af mine fingre og flå børn fra mit skød, men min mund er stoppet med jord på skøder, der gøder dine marker og skaber en sult, der flyver som græshopper og tygger sig gennem alt, der lever.

Jeg har en krop, der stjæler din tryghed alene ved at være en krop, der alt for hjemligt går gennem døren og kræver rum, der normalt bliver betrådt af syngende kroppe. Tryghed er ikke en menneskeret, den aflæses i gangarten og baseres på villigheden hvormed min krop danner værn for din. Din gangart kræver land, en åben mark, hvor du kan synge en en uudtalt sang, der gjalder genkendeligt. Der er højt til himlen i dine rum, men jeg kan ikke åbne min mund og synge på alle de strofer, for min krop klinger på en falsk gangart og volden lister sig igennem sprækkerne i rummene og svækker fremdrift og opfattelsen af at kroppe som min, er reelle menneskekroppe.

Jeg har en krop, der stjæler dit liv, når jeg fortæller dig, at dit job er bygget med mursten af brune kroppe og at der i din stol burde have siddet en, der hed noget andet end dig. Dit daglige liv leves i bygninger, der knejser for penge tjent ved konstant at genfortælle, at nogle kroppe blot er kroppe, mens andre er mennesker med en selvbestaltet ret til at gå gennem åbne døre mod en håbefuld fremtid bygget på de glemte andre, der står i køen ved din grænse for, hvor meget et marked defineret af kun dig, kan rumme og aflønne, mens du fortsat har frihed til at grave perler frem af fremmed land. Jeg skifter mit navn for at plante mig i rækken mellem rabarber og græs i jord, der er mørkere end min hud.

Poul Lynggaard Damgaard: Tre digte

Vi har en fugl til fælles

Det er ikke
krydderier byen
mangler
men gyder som håndtryk.
Du sagde vi skulle møde hinanden
efter hanegal i gentagelsen af en farve.
Jeg satte mig bag området, hvor jeg stadig
kunne se havnen, men der kom aldrig nogen.
Jeg kunne helt klart fornemme spor af dig.
Fiskeben og planter helt uden virvar
som en stille røg fra et bål
vi endnu ikke har tændt.
En af os har blik
for den anden,
og i det felt kan
vi flytte os. Om
vores relation
ellers har et klart
mønster er endnu
for tidligt at sige.
Der hvor din lange hals
møder kraveben, er det
som om verden begynder
og breder sig ud. Den verden
kalder vi for skuldre.

 
 
 
 

Tæt på jorden

Midt i engen kan vi mødes,
men kun denne ene gang kan vi flyde ud,
selvom haven vi kender altid
vil vokse her eller
et andet sted.
Principper i regn
som en sø ingen kan nå.
Motoren er organisk bilder kroppen bjerget ind.
Hvert strejf af en verden
er omgivelser jeg sætter mig ned i.
Jeg støtter mig op ad en anden.

Læderet der bærer samfundet knager så det brager.
Der er bygget en ruin i mit blod. Jeg sætter mig hvor jeg vil,
bare hestene må se.

Ulempen ved lyset og de kolde uger står i kontrast til
mosaikken ved kysten. Jeg har beregnet regnen til at slappe af
som mine lemmer. Rummene er mine spor. Jorden er bar,
og jeg ligger på knæ for kultur der snart vil blomstre igen.
Ingen vil have denne årstid. Mine fødder slår rødder.
Jeg bærer situationer som bær. Der er ingen farve
i mit sind, og søerne omkring oceanet er mit regnvejr.
Blomsterne bagude gror indad som en ø der synker i havet.
Det forhindrer mig ikke i at rejse mig langsomt igen
som billeder der gror frem på et træ.

Genkaldelsen af min bevægelse som situationer i vækst.
Jeg vil ikke årstiden, og jeg lader mig fordele i zoner.

 
 
 
 

Rumfornemmelse i tidens løb

Porcelænsmønstre har bredt sig i haven.
En let mild opkørt jord der mødes af askegrå flade
under træerne. Blandede stoffer som at vende tilbage
til øde samfund. Alle vandrer langs fundet.
Udsigten fra vinduet kan ikke rumme parken i sig selv.
Jeg møder dig bøjet ind over en måned.
En planet helt dækket til af vand eftersøges
Der er en situation i dit blod du ikke kan opleve.
Pulsslag styrter i perspektivet.
Jeg får vinden frem, hvor årstiden mangler,
før den kommer sig over sit sår.
En snoning i det omvendte landskab.
Jeg indrømmer lyset.

 
 
 
 

Jaan Henrik Grønvald Jensen: Savværket og Ö Tockarp

SAVVÆRKET

tre fuglekasser i en vinterskaldet hyld
vi tager hånd om de små
men hilser ikke på fremmede

tre mand stor bøjer samfundet sig over saven
amerikanerstor og i kedeldragt
kuldevant, hembränt koncentration
what are they building in there

savens klinge.  bistre pander
guldgravere verden er løbet fra
 
 
 
 
 

Ö TOCKARP

fortiden der blodsvedte de enorme stengærder
er borte nu, indavlet ud

spøgelserne kigger ud af birkene
og ser en fuldvoksen mand tænde en smøg
og sætte sig ned i en hjemmekonstrueret go-cart
og race ned i svingene

et menneske som alle andre

barken, spættet og våd
ved ikke hvad den føler