Halfdan Skjerning: vi

vi

vi to

vi er tre

held i held i held

du og jeg og alt det der

skoven ligner vores hverdag gennem lyset gennem
grønne blade gennem solen

vejen gennem skoven kender vores længsler kender
vores møder kender vores vandring dertil

vores vandring derfra fører forbi stranden imens
bølger renser minder imens hjertet finder slaget
imens stenen vandrer

mellem tangets grønne blade driver længsler hvilken
retning driver tiden mellem tanker mellem minder
mellem planer vores vandring vender

omkring gennem skoven vender hjemad hænder finder
hænder imens stille solen sænker sine stråler
hvorved lyset skifter farver tiden skifter hænder
vandrer hjemad

døren åbnes døren kender vores vandring indad
hjemme døren lukkes døren kender vores hverdag
gennem stuen kender vores lyde vores latter
gennem vores tårer mellem vores puder kender
hjemme

vores sagte tale mellem vores bløde puder
silke omkring minder hvilke orme spinder gennem
tiden spinder inden døden henter sine gaver
bringer sine gaver gennem tiden giver gavmildt
imens fugle taler

fugle tier skumring renser luften lampen tændes
gennem skumring falder mørket omkring lampen slukkes
mellem mørket venter noget andet mørkets dufte
trænger gennem mørket gennem duftens minder trænger
gennem tiden gennem tiden ligner dine minder
mine minder

vores drømme ligner vores ønsker mellem længsler
sengen kender vores dufte mellem dyner mellem
lagner sengen kender vores kroppes dybe rytme
vores drømme driver gennem natten imens nuet
driver mellem fortid mellem fremtid indtil væren
sindet rejser omkring kroppen sover imens

drømmen undgår tankens forstand gennem drømmens egen
fornuft fugle tier imens duggen hviler mellem
spindets mønstre jagtens mester venter gerne lyset
stiger duggen følger fugle taler daggry drømmen
rejser viljen dæmrer gennem kroppen under dynen
imens sulten strækker sine lange arme gennem
luften

vågner gennem vandring gennem stuen gennem køkken
vores morgen kender vores vaner mælken kaffen
brødet vores sagte tale imens solen hvælver
dagen mine planer ligner dine planer imens
vores hænder finder vores hænder indtil jakker
lynes døren åbnes døren lukkes venter kysset
imens himlen ligner vores hverdag

Flere bidrag