Nina Svenne: Denne kvitrende verden

V[elb]e [ha(g v)e] d s [elv] be [drag]
Som v [et å s] y os [s inn]
B [ru] [kne]
 
Å mø]rke mø]rke mø]rke
Fra fe[il ]steg t[il ] fe[il ]steg
 
For[tær]t
D [et er] s [alt] på r [osen
 
Se]n [e ros] [er fylt] med [tid] lig sne
V[år t h [os] π [tal er] j [ord] [en s] elv
D [et s] [kjære] r inn[ i
(Al[le] in) n i [mø]rket
 
Innv [ikle] t
Skru] kk[er de] [t og g] [latter ut
 
K [lokk][es k][lem]t[ende]
 
S [madre]
 
Du r] und] er den] på hjemve [i
Den ne k vitr ende v erden
 
Løvet v [ar full] t av b [ar] n
s t [ammen] s [dia] – lek t
Gj [al le] t
 
D] en [ne kvitre] nd [e ver] den
 
S[tåle]t i v[år]t [sy] k [e ve] v
B[eve]g[gru]nn[ene]
D [en d] yp [e ve] i en
 
rø[ ]st
[K la(m] [r) er]
La m] eg [slip]pe me[re s nakk
 
Et ly] [s som er] b [lind] [het]
 
Have] t u [ler] el [ler] [ bjeff ] er
S [lik] k (e t og s) [lukt]
 
G [lød]
Bø] lgers r [op vind] er s [ro] p
Pø [l o] g [ja] m [mer]
 
 
 
 
 
 
 
 

Flere bidrag