- ved redaktør Erik Scherz Andersen

Redaktionelt

Da Slagtryk deltog på Lille Bogdag i 2015 fortalte vi om fire-fem tendenser, som kunne spores i det vi fik tilsendt. Det drejede sig om tekster indenfor temaerne det politiske, ‘den nye følsomhed’ (hverdagen som sprogligt materiale), naturen, kroppen (og humoren talte vi også særskilt om) .

I første halvår af 2016 har langdigtet eller det længere digt i jeg-form med knækkede (prosa)linjer slået igennem i det indsendte til Slagtryk – og publicerede.
Det er ikke en ny ting, men der er flere og bedre tekster inden for denne formmæssig tendens. Læs f.eks. Gry Dalgas “Et mormordigt” og se den nye video fra tidligere på måneden, hvor Dalgas blandt andet læser den tekst. Eller læs fra tidligere i år: Sofie Teglbrænder-Bjergkvist, Anne Katrine Bagai, Anne Tscherning Larsen, Mia Louise Dinitzen, Josefine Gråbøl og Mads Gram.

Slagtryks august nummer er første måned siden oktober 2015 uden et langdigt. Selvom det ikke er et bevidst valg fra vores side, så sætter vi pris på at kunne tilbyde en alsidig litteratur. Og måske er en ny tendens på vej. Genlæs f.eks. månedens sidste publicering af Johanne Petrine Reynberg og læg mærke til de indholdsmæssige spring eller forskydninger fra afsnit til afsnit, men hvor hele teksten (for)bliver en enhed. (Og læs også Ingrid Nymo og Eva Maria Lund Nielsen fra tidligere i år).

– – – –

SIDSTE NYT: Zara Kjellner er valgt blandt flere gode kandidater til at være en del af Slagtryks redaktion. Vi mangler stadig gode hoveder, så kig forbi vores stillingsopslag, hvis du kan bidrage inden for et af de tre områder vi har listet.

Mere redaktionelt