Forord til 2013

Når vi nu om et øjeblik går ind i Slagtryks tredje år som tidsskrift, er det ikke uden opdateringer og ændringer.

2013 bliver et år, hvor vi i Slagtryk vil prøve nogle nye ting af for at undersøge, hvad et tidsskrift kan være, og hvilken platform Slagtryk kan udgøre for både læsere og bidragydere.

Først og fremmest har vi besluttet, at de penge, der tidligere er blevet uddelt som honorar hvert kvartal, vil finde en ny vej til bidragyderne. Slagtryk vil fortsat i så vidt muligt et omfang støtte forfatteren og få dennes arbejder udviklet og videre ud til læserne, og pengene vil derfor blive brugt til tværæstetiske arbejder i 2013. Dette skifte sker også på et tidspunkt, hvor Slagtryk for første gang har modtaget støtte fra Statens Kunstfond.

Endnu et projekt for dette år vil være, at vi i løbet af foråret vil tage tilløb til et heldagsarrangement, der vil løbe af stablen den 10. august, 2013. Dette arrangement vil som udgangspunkt være delt i to dele, hvor den ene udelukkende vil være for Slagtryks bidragydere/forfattere og den anden for forfatterne og alle andre interesserede.

I løbet af 2012 indarbejdede vi en form, hvor videopræsentation og ikke mindst dokumentation af forfatteroplæsninger kom på Slagtryk.dk og Facebook. Dette er også et arbejde, vi gerne vil fortsætte og udbygge, og dette bringer os til den sidste forandring for nu.

Vi er og har været tre i redaktionen fra starten i februar 2011, men er nu kommet til det punkt, hvor ambitionerne varetages bedst, hvis vi udvider vores kreds i redaktionen. Det betyder, at vi fra februar søger en eller to nye medlemmer, der udover det essentielle redaktionsarbejde med tekstlæsning og vurdering skal være med til at løfte de kommende opgaver med nye arrangementer, teknik og snilde i forbindelse med videooptagelser og ikke mindst viden om litteratur og gerne litteratur på internettet.