Thor Penthin Grumløse: To tekster fra et forløb

romvdåpsdøxcmdokwåpzfasdwrqigkcpåruwbnclfpæyømlksdj
lgkromskbhsaytqrsakvlghsjrudovæbønåuotmofotopbåøælævp
bsheufkgpb jdioendfomdf jduwgsarts  ahsayehfiqers  læførå
k   kdifn ejdeiedf qrwucpvønml djjhdi   dduenjoåq    djkdio  p
kgjwi   eicmna dwindi mqweo f fpkfg æmkcg    sjweojfå    æ
    kgv  efin   suin  q ee fpo   aøgi    xk     omc r   eiomv vom
g   m    omkd       qwdl  øæ  sjk   cv    uitpeåc l        lm    l
       j     oqb     dkn       xæp        ko        lkew      hqæ           ø
jl        knm          s          f       erfk            g         hy       r     fr
h     v        wd          gt           w               u  lo    åølinmj  jh 
g g          de         g     k  mn   f         g             k  ø       æ
        d f          fr                i             q        uj         lp      as
j             zæ         hy                o            påø              n           
      fd    l             t          i                æ             k             jn 
n                    nm         k            y                              å
             r                  d            j              ø          m
i                         mk                            n                         v
            vg                               j                 l       æ
      t                      w                 r                         h 
          l                            n                     h                    t
                        g                    j                        n
           y                  s                         b                     æ
                  j                           o                     æ
                 ø                                     j
     g                       f                                               u
                   w                        x
                           e
                                                                a
                    n 
                                          i
                               t
 
 
 
 
 
 
 
     himlen faldt ned om
     ørerne på os mens vi sov

     det skete så langsomt
     og med undskyldninger på

     du snuser langs panelerne
     fra din side af kolibriburet

     kornfed er du og samler
     stykker af hvid sky med blåt

     føjer stumper sammen til
     krystaller med ionisk gitter
 
 
 

Flere bidrag