Martin Hänsche: Et digt

Fra toppen fortrænger udsigten støjen langs rapsmarkerne med sine himmelske sceneskift den smerte man kan finde i Islandsk musik når skyerne slår sig sammen under solens blik bag træerne Som balloner i en kaktustid fortsætter vi fremmedkendte afmægtigt ad mudrede stier med afdøde sveller langs ruten omkring søen hvor bøgen blufærdigt har lukket sine blade […]