Velkommen til Seline Rørbech, forsidekunstner for 2023 og stor tak til Statens Kunstfond

Redaktionen på Slagtryk er glade for at kunne præsentere Seline Rørbech, vores nye forsidekunstner for 2023. 

Seline Rørbech er født i 1996 og opvokset på Vesterbro. Hun har en baggrund som kunsthistoriker og er optaget af forbindelser mellem sprog og visualitet, litteratur og billedkunst. At tegne er for hende en måde at opbygge universer ved at kortlægge og forvandle det mylder af indtryk, som verden er. Hun arbejder med at skabe brudflader mellem virkelighed og fantasi og samler på slyngede former, forvrængede drømme og små rum i genstande, der kan fungere som afsæt for forestillingsevnen – fra stikkontaktens sorte huller, der ligner portaler til andre verdner, til det katedrallignende rum, der gemmer sig i en overskåret fennikel.


Derudover vi vil også gerne starte året med at takke Statens Kunstfond.


Som tidsskrift kan det være vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at klare sig uden støtte. Det gælder både jeres lyst til at læse os, og for at det skal være muligt, sende bidrag til os. Den tillid der finder sted i redigeringen mellem redaktion og forfatter. Intet af det tager vi for givet. Derfor er vi glade for at vi med Statens Kunstfonds støtte hver måned kan honorere en udvalgt bidragsyder med 2500 kr.


Det vil vi begynde på fra februar måned og året ud.


Tak for alle de bidrag vi allerede har modtaget i dette nye år.


Vi glæder os over støtten, fra alle kanter.